De senaste årens händelser har manifesterat vad vetenskapen länge förutspått: Klimatförändringarna har blivit en uppenbar, glödhet sanning. Klimatet förändras, och detta påverkar planeten. Inverkan av mänsklig aktivitet på planetens ekosystem kan nu tydligt märkas i den globala miljöns tillstånd. Klimatförändringar är inte en eventualitet; det är redan här. 

Det Kongelige Akademi i Köpenhamn har länge fokuserat på att hitta vägar till att minska koldioxidutsläppen i byggnadsprojekt – att restaurera framför att bygga nytt och skapa design som håller. Utställningen Planetary Boundaries – Rethinking Architecture and Design låter dig uppleva projekt som, ur ett akademiskt-, arkitektur-, eller designperspektiv reflekterar över potentialen för innovativ formgivning, byggnadsmaterial och typer av bostäder med stark estetik – men en liten planetarisk påverkan. På Form/Design Center kommer du kunna se 6 av utställningens 25 forsknings- och utvecklingsprojekt.

Planetary Boundaries

Planetary Boundaries är en teori som används för att beskriva våra globala begränsningar. Den undersöker vad jorden kan uthärda innan irreversibla obalanser skapas i vårt ekosystem. Det är en teori som fokuserar på planetens behov snarare än våra, människans, behov. Vad behöver planeten i kampen för både människans och miljöns överlevnad? Arkitektur och design, tillsammans med jordbruk, transporter och andra industrier – har bidragit till överkonsumtion av världens resurser. Det är därför Den Kongelige Akademi omvärderar hur framtidens arkitektur och design kan samexistera för en balanserad planet. De är fokuserade på att göra den nödvändiga övergången, eftersom hållbara metoder är starkt kopplade till bra arkitektur- och designlösningar.

Teorin är utformad av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Centret mäter de planetära gränserna som har överskridits och det återstående spelrummet utifrån nio parametrar, som alla ger en lägesrapport om tillståndet i den globala miljön. Planetary Boundaries har använts av FN, EU och andra organ vid utarbetandet av klimatpolitiken, och det fungerar som grunden för en mängd andra klimatrelaterade teorier.