Utställningarna äger rum under vår respektive höst, varannan gång är det en grupputställning och varannan gång en separatutställning. Utlysning sker bland Konsthantverkscentrums medlemmar, för grupputställningarna gäller att förhålla sig ett tema och för separatutställningarna gäller ett material i kombination med en konkret utställningsidé. Urvalet görs av representanter från Konsthantverkscentrum och Form/Design Center.

Syftet med projektet är att uppmärksamma konsthantverket som en egen konstnärlig disciplin, sprida kunskap om och stärka visningsmöjligheterna för konsthantverk i Skåne.