I utställningen får du uppleva experiment, konkreta förslag och ambitiösa utforskningar av hur vi behöver omvandla och ompröva vår konventionella syn på arkitektur och design. Det är projekt som, ur ett akademiskt-, arkitektur-, eller designperspektiv reflekterar över potentialen för innovativ formgivning, byggnadsmaterial och typer av bostäder med stark estetik – men en liten planetarisk påverkan.

Under öppningen får vi träffa ett antal av arkitekterna och forskarna som kommer att visa och presentera sina projekt. 

Planetary Boundaries är en teori utformat av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Centret mäter de planetära gränserna som har överskridits och det återstående spelrummet utifrån nio parametrar, som alla ger en lägesrapport om tillståndet i den globala miljön. Alla projekt som visas i utställningen tar hänsyn till en eller flera av de nio parametrarna.

Program

13.00–13.15

Angelica Åkerman, strategisk utvecklare av arkitektur på Form/Design Center öppnar utställningen tillsammans med Susanne Jøker Johnsen från Det Kongelige Akademi.

13.15–13.45

Visning av utställningen.

13.45–14.00

Q&A.