Genom att skapa en internationell plattform där små aktörer kan synas på samma villkor som de stora, bidrar festivalen till att bredda uppfattningen om vad svensk design är. Designers, arkitekter, akademi och forskning samt offentlig sektor och olika organisationer öppnar upp dialogen om framtidens frågor med en bred publik. Southern Sweden Design Days är öppet för besökare i alla åldrar och riktar sig mot en bred allmänhet såväl som professionella besökare. Både nationella och internationella aktörer är välkomna att delta.

För att vända de globala utmaningarna behöver vi tänka i nya banor, våga utforska och utmana våra sätt att leva. Design är ett kraftfullt verktyg för att skapa omställning i samhället men för att lyckas behöver vi alla samarbeta över gränserna, säger Terese Alstin, ansvarig för strategisk utveckling av designbranschen, Form/Design Center.

Förvänta dig allt från konstnärligt framåtblickande inslag till projekt där överblivet restmaterial från industrin ges nytt liv. Gallerier, butiker, showroom och formgivares arbetslokaler öppnas för besökare, ibland även deras hem.

Southern Sweden Design Days 2023 blev en succé med ett gediget program av ca 160 programpunkter och över 450 innehållsskapande kreatörer. Under de fyra festivaldagarna hade evenemanget ca 30 000 besök, en ökning på ca 30 % jämfört med fjolårets 21 250 besök, säger Ann Isler, projektledare Southern Sweden Design Days, Form/Design Center.

Main Location – Lokstallarna i Kirseberg

Lokstallarna i Kirseberg kommer även 2024 utgöra en samlingsplats för Southern Sweden Design Days med över 6 000 m² utställningsyta, matverkstad, aktiviteter för barn och mycket mer. Under förra årets designfestival hade Lokstallarna över 11 200 besök.