Inom yrkeskåren såväl som bland designaktörer och politiker lyfts behovet av att organisera designbranschen genom en nationell yrkesorganisation. Designkåren är till skillnad från exempelvis arkitekter (Sveriges Arkitekter), konstnärer (Konstnärernas Riksorganisation, KRO) och illustratörer/grafiker (Svenska Tecknare) en oorganiserad kår. Det finns inget renodlat fackförbund eller nationell yrkesorganisation som står upp för designers yrkesroll, arbetsvillkor och driver kårens intressen gentemot politiker, beslutsfattare, arbets- och uppdragsgivare.

Form/Design Center har sedan många år arbetat med branschfrämjande insatser inom design och har en nära relation med designutövare i södra Sverige. Det finns en stark kollegial anda inom designkåren och en vilja att samlas kring gemensamma frågor för att tillsammans åstadkomma mer. Mot bakgrund i detta och att vi upplever att efterfrågan på en organisering av branschen är större än någonsin, vill vi undersöka hur Form/Design Center kan bidra till att en yrkesorganisation för designers ska komma på plats.