I samtalsserien Bok-prat kommer du få chans att lyssna till författarna och fördjupa dig utvalda böckers innehåll. Urvalet görs av Helene Boström, grundare av Konst-ig bokhandel och baseras på aktuella böcker inom ämnesområdena arkitektur, design och konsthantverk. 

I samband med samtalet kan du köpa en enklare varm måltid.

Om böckerna

Den Moderna Sfinxen

Den Moderna Sfinxen är en brevbok. En essästafett mellan Evelina Dovsten och Andreas Nobel om den moderna sfinxens gåta: Vad är hantverkets och konstens roll i vår samtid och framtid? Genom en dialog i konstant rörelse får vi följa författarna mellan till synes disparata platser, situationer och ämnen. Mellan glashyttan och konstnärens ateljé, från snickarverkstan till taylorismens fabriker, via konsthögskolan till Frankensteins laboratorium, och vidare…

Den moderna sfinxen är en bok om kunskapsöverföring, vår gestaltade livsmiljö, hantverkets villkor i ett hyperindustrialisetat samhälle, om död och liv, scratchandets emanciperande effekt, artificiell intelligens, hydrofeminism och tyst kunskap.

Thomas Tempte: Ett eget universum

I mötet med Thomas Tempte tvingas vi ompröva gränserna för ett konventionellt konstnärskap. Genom intarsiabilder, möbler, maskiner och installationer undersöker han, på ett djupt egensinnigt och subjektivt sätt, hantverkets och hantverkarens roll i samhället. Boken Thomas Tempte: Ett eget universitet visar ett urval av verk från fem decennier av arbete i ett konstnärskap där gränserna mellan bildkonst, konsthantverk och hantverk suddas ut. "Ett eget universitet" är den första monografin om Thomas Tempte. Genom texter av flera skribenter skildrar boken Temptes produktion av intarsiabilder, möbler, rekonstruerade historiska maskiner och tankar. Boken gör också ett försök att kontextualisera ett mångfacetterat konstnärskap och ställer frågor om vilken roll Temptes görande och tänkande kan spela i vår samtid och framtid.

Om Andreas Nobel 

Andreas Nobel är inredningsarkitekt och professor i möbeldesign vid Malmstens LiU. Han är f.d. medlem och medgrundare av designgruppen Uglycute och medgrundare av Projektrum Augsburg.