Anders Bang Kiertzner ansvarig för ”Circular Advising” på Lendanger Arkitekter kommer att presentera hur de arbetar inför och genom transformations- och återbruksprojekt.

OM RADIKALA SAMARBETEN

I Radikala Samarbeten arrangerar Sveriges Arkitekter Skåne öppna samtal med utgångspunkt i ett utforskande av samarbetets möjligheter. Vad ställer den omställning vi står inför för krav på förhållningssätt och vad kan utökade samarbeten ge för resultat? Samtalen syftar till att inspirera och initiera görande för omställning.