This text is not translated into English

Det pratas mycket om hållbarhet i byggbranschen, men det är tyvärr än så länge fler ord än verklig handling. "Business as usual" råder, vi bygger mer eller mindre som vanligt, och kanske till och med i högre takt än någonsin.

Byggsektorn står för en enormt stor del av samhällets utsläpp, materialanvändning och avfall, och det måste ändras drastiskt inom de närmsta åren om vi ska ha en chans att hålla oss inom gränserna för vad planeten klarar av. De byggda miljöer vi har skapat idag medför också sina egna problem och vi behöver tänka annorlunda framöver för att få långsiktigt hållbara livsmiljöer.

TÄNK OM-priset

Sedan 2022 delar ACAN Sverige ut priset TÄNK OM..! där utmärkelsen går till ett projekt som bidragit mest till att flytta normen för hur vi betraktar arkitekturen i linje med våra nationella- och internationella hållbarhetsmål. De nominerade projekten ska kunna bidra till att flytta gränser, normer eller ge tekniska förutsättningar för att minska byggbranschens klimatpåverkan, vilket är kritiskt för att världen ska kunna hantera den akuta klimatkris vi befinner oss i.

En jury med gedigen bakgrund inom arkitektur, akademi och vetenskap väljer ut en vinnare. 

Årets jury består av

  • Kasper Benjamin Reimer Bjørkskov – Arkitekt och samhällsdebattör, Effekt
  • Marwa Dabaieh – Arkitekt, docent/professor, Malmö/Ålborgs universitet
  • Camilla Andersson – Arkitekt och forskare, Arkitekturinstitutet
  • Fredrik Björk – Adjunkt i miljövetenskap och doktorand i miljöhistoria, Malmö universitet

Tidigare vinnare

2023: Föreningen Fasad, som arbetar för att sluta riva och börja ta tillvara befintliga strukturer
2022: Plockhugget, som arbetar med hållbart skogsbruk.

Program

11.00–11.15 
Acan Sverige hälsar välkomna.

11.15–11.30 
Presentation av de nominerade.

11.30–11.45 
Årets pris delas ut

11.45–12.00 
Årets vinnare berättar om sitt arbete.

12.00–12.15 
Gemensam promenad till Sveriges Arkitekters Arkitekturgala 2024.

12.15–12.30 
Registrering på Arkitekturgalan.

ACAN SVERIGE

ACAN Sverige (Architects Climate Action Network) är ett nätverk för individer som jobbar med arkitektur eller byggd miljö och verkar för att minska byggbranschens klimatpåverkan och prioritera biologisk mångfald. De arbetar för en omställning av byggbranschen för att i förlängningen bidra till ett mer hållbart samhälle. Läs mer här