This text has not been translated into English

Malmö har en lång historia som klubbstad vars rum är för många kopplade till njutning, men som också utgör basen för flera individers existensberättigande som gjort flertalet rättvisekamper möjliga. MYCKET har under sex år utforskat klubbscenen som gestaltat rum och kommer leda besökaren genom nattklubbens arkitektur och vad den betyder och hur den konkret kan skapa inkluderande miljöer i praktiken. Scenografen och arkitekten Abelardo Gonzales är bland annat ansvarig för den legendariska Club Trocadero i Malmö.

Om MYCKET

Konst- design och arkitekturgruppen MYCKET skapades 2012 av formgivarna, arkitekterna och konstnärerna Mariana Alves Silva, Dr. Katarina Bonnevier och Thérèse Kristiansson. MYCKET prövar att verka utifrån en uppsättning interagerande perspektiv; queer, feminism, klass, antirasism, det mer-än-mänskliga. Deras konstnärliga forskningspraktik, som ofta sker tillsammans med andra i stora nätverk, har genererat en bredd av resultat; storskaliga teaterproduktioner, permanenta offentliga utrymmen, kostymer, konstverk, utställningar, animationer, föreställningar, text-och teoriproduktion, utbildning och föreläsningar.

OM RADIKALA SAMARBETEN

I Radikala Samarbeten arrangerar Sveriges Arkitekter Skåne öppna samtal med utgångspunkt i ett utforskande av samarbetets möjligheter. Vad ställer den omställning vi står inför för krav på förhållningssätt och vad kan utökade samarbeten ge för resultat? Samtalen syftar till att inspirera och initiera görande för omställning.